Kultūra

Kultūrinių žinių sklaida yra Centro Picasso prioritetas. Tuo tarpu, kai kalba yra bendravimo įrankis, kultūrinės žinios suteiks Jums galimybė geriau suprasti ispaniškai kalbančių šalių žmones ir pažinti jų kraštą. Skelbiama mūsų kultūrinė programa yra nuolatos atsakingai peržiūrima ir atnaujinama, didžiuojamės dalį jų rengdami su kitomis organizacijomis, užtikrinant tai, jog Centro Picasso Vilniuje lyderiauja dalinantis žiniomis apie ispaniškąją kultūrą. Organizuojame renginius ispanų ir lietuvių kalbomis, į kuriuos kviečiame apsilankyti ne tik savo studentus, bet ir visus besidominčius ispanų kalba ar kultūra.