DELE

DELE paruošimo kursai

DELE yra oficialūs ispanų kalbos žinias patvirtinantys diplomai, išduodami Servanteso instituto Ispanijos Švietimo ir Kultūros ministerijos vardu. Jie apima visus Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse (BEKM) numatytus lygius: A1, A2, B1, B2, C1, C2.